Označavanjem kućice Dajem svoju privolu da se moji osobni podaci (ime i e-mail adresa) koriste u svrhu rješavanja upita koji sam postavio, sukladno Pravilima privatnosti“  dajem svoju privolu da se moji osobni podaci (ime i e-mail adresa) koriste u svrhu rješavanja upita koji sam postavio. MULTIMEDIA – internet usluge (Buzovečka 77, Čakovec; OIB: 76652749325) će koristiti moje osobne podatke samo u te svrhe i neće ih dostavljati trećim osobama i to tako da se podaci koriste sve do povlačenja privole. Upoznat sam sa pravom da od MULTIMEDIA – internet usluge (Buzovečka 77, Čakovec; OIB: 76652749325) zatražim pristup osobnim podacima, ispravak, dopunu i brisanje podataka ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka.