grafičko oblikovanje
pripreme za tisak
vizualni identiteti
tipografija
 

Grafički dizajn, oblikovanje i priprema za tisak

 

Dizajn je svakako ono što vas predstavlja pozitivno od prvog kontakta i neizostavan je dio marketinške promocije. Vizitke, brošure, ilustrirana izdanja, crteži, katalozi, promotivne i komercijalne publikacije i prospekti samo su neki od načina promidžbe Vaših proizvoda ili usluga.

Kvalitetan dizajn mora biti jasan, atrakativan i prije svega informativan te mora upotpuniti viztualni identitet brenda, proizvoda ili usluge koju predstavlja.
U novije se vrijeme grafički dizajn podjednako bavi i novijim tehnologijama, primjerice videozapisima, filmom ili multimedijom.

Vizualni identitet

 

Vizualni identitet ili imidž tvrtke ili korporacije kreira se i osmišljava grafičkim dizajnom i marketingom. Vizualni identitet je zbir svih aspekata koje poduzeće formira kao vlastito, prepoznatljivo i konzistentno, kroz sva sredstva komunikacije. Vizualnim identitetom najćešće definiramo osnovni identitet tvrtke, kao što su logotip, tipografija, boje, izgled memorandum, promotivnih materijala i sl.

Tipografija – umjetnost i vještina oblikovanja teksta s pomoću raznih tipova slova, različitih veličina slova i različitih proreda (vodoravnih i okomitih) između slova.