LED display
dinamičan i vidljiv prikaz informacija
jumbo plakati/city light
web projekti
cakoveconline.com medimurje.info MePA
tiskane publikacije
TV, radio, novine

 

Na području oglašavanja u ponudi imamo nekoliko promotivnih medija. Osim tradicionalnih načina oglašavanja – Jumbo plakati, city light panoi, prospekti, brošure, novinski oglasi, telopi,… najviše aktivnosti usmjerili smo na digitalne medije.

Digitalno oglašavanje podrazumijeva slanje vizualnih poruka kroz ekrane na nekom javnom mjestu. Takvo oglašavanje omogućava direktnu komunikaciju s potencijalnim kupcem i čini masovnu komunikaciju djelotvornijom.

Dinamična slika vrlo je efikasan način pristupa osobi u usporedbi s tradicionalnim statičkim načinima oglašavanja i informiranja. Vizualni doživljaj prikazane informacije je jedinstven, a kvalitetan sadržaj ne može ostati nezamjećen.

Marketing se najvećim dijelom koncentrira na privlačenje potrošaća na prodajna mjesta. Svaki proizvod i usluga zahtjevaju drugačiji pristup promociji. Ciljana skupina konzumenata ima specifične zahtjeve i pravila. Stoga se naše aktivnosti temelje na direktnom kontaktu s naručiteljem, njegovim željama i očekovanjima, te se na osnovu dobivenih informacija predlaže medijska kampanja.

…. od jednostavnih oglasa …. do zahtjevnijih projekata ….

LED display


… dinamičan i vidljiv prikaz informacija … najbolja lokacija … najefikasniji oglas ….

 

Evolucija koja je zahvatila sve medije i sadržaje. Nove generacije naviknute na digitalno doba zahtjevaju kompleksnije oglašavanje, klasični načini više nisu dovoljno atraktivni.
Dinamična slika vrlo je efikasan način pristupa u usporedbi sa klasičnim oglašavanjem. Vizualni doživljaj je jedinstven, a kvalitetan sadržaj ne može ostati nezamjećen!
Fleksibilan i prilagodljiv medij, frekventna i ekskluzivna lokacija, (centar grada Čakovca, Trg Republike, zgrada Centra za kulturu, na prostoru uz koji se tjekom godine održavaju brojni programi, 12 m2, full color LED display…)

Svjetski trendovi pokazuju napuštanje tradicionalnog pristupa i tiskanih plakata, te zaokret prema digitalnoj tehnologiji koja nudi daleko više mogućnosti i atraktivniji prikaz sadržaja.
Digitalno je oglašavanje jedan od najbrže rastućih segmenata oglašavanja baš zbog mogućnosti istodobnog prikaza velikog broja multimedijalnih formata, od jednostavnog teksta i slike, do video zapisa u visokoj rezoluciji i naprednog programiranja redosljeda reprodukcije i prikaza u određeno vrijeme.

Prikazati se mogu sve vrste formata (jpg, avi, gif, swf, mpeg…) tako da i Vaši sadržaji koje imate pripremljene za TV oglašavanje ili na web stranici ili bilo kojem digitalnom obliku mogu biti prikazani.
Visoka rezolucija i vidljivost, brojne mogućnosti prikaza sadržaja, veliki format, vrijeme prikaza od 24 sata!

Jedini limit je Vaša mašta!

jumbo plakati/city light

 

Oglašavanje na području Međimurske županije kroz standardna mjesta oglašavanja, na vlasitim reklamnim površinama, ili na pozicijama koje možemo za Vas osigurati.

Za naše partnere i tvrtke koje planiraju kontinuirana oglašavanja, planiramo posebne medijske kampanje, ili tražimo dugoročni zakup traženih lokacija.

 

web projekti

 

CakovecOnline-logo
Portal koji aktivno radi od 2000. Godine. Mnoge stranice linkom povezuju www.cakoveconline.com kao stranicu sa najpotpunijim sadržajima koji najavljuju programe i zbivanja u Čakovcu i regiji. Prihvaćen je i podržan od strane gradskog poglavarstva, kao i institucija koje djeluju na području grada.
Tvrtke i privredni subjekati pronašli su mogućnost da kroz razne aktivnosti marketinga budu prisutni na ovom info portalu. Osim standardnih mogućnosti oglašavanja kroz bannere, ili upise u određene module na portalu, možete postati i pokrovitelj portala ili određenih stranica.
Za partnere organiziramo i medijske kampanje.

Kontaktirajte nas kako bi i Vi bili “online”